2010-1-19-1
2010 19 January (1) 1
Pubmed Central

Other

KİTAP ÇEVİRİSİ DEĞERLENDİRMESİ

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Case Report

Tc-99m Sestamibi Negatif Soliter Paratiroid Adenomunun ‘Radioguided Occult Lesion Localization’ (ROLL) Tekniği ile Cerrahi Tedavisi

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Tüberküloz Peritonitli Bir Olguda Galyum-67 Sintigrafisi

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Original Article

Akciğer Kanserli Hastada PET/BT Görüntülemede Malign Lezyon Şüphesi Uyandıran Anorektal Fistül Görünümü

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Çekim Süresi ve Enjeksiyon Dozunun Bir LSO-PET’in Görüntü Kalitesi Üzerine Etkileri: Bir Fantom Çalışması

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Erişkin Bir Hastada Retraktil Testiste Flor-18 Florodeoksiglukoz Tutulumu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

İstirahat Talyum-201/Egzersiz Teknesyum-99m Sestamibi Dual İzotop Miyokard Perfüzyon SPECT ile Miyokardiyal Canlılığın Değerlendirilmesi

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Primer Hiperparatiroidizmin Ayırıcı Tanısında Paratiroid Sintigrafisinin Rolü

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Tiroid Kanserinde Kemik Metastazı: Retrospektif Bir Analiz

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)
Home Archive Search Menu