AUTHOR INDEX

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Güngör

Fırat Güngör

Obsesif-Kompulsif Bozuklukta TC-99m HMPAO Beyin Spect ile Farmakolojik Tedavi Etkisinin ve Klinik Korelasyunun Değerlendirilmesi

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

TC-99m-MDP Accumulation in Malignant Percardial Effusion: A Case Report

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

(Mol Imaging Radionucl Ther 1996; 5: -)

Diüretikli Dinamik Böbrek Sintigrafisi Kılavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroüroloji Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR) Ölçüm Klavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroüroloji Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroürologi Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Tübüler Radyofarmasötiklerin Klirenslerinin Tek Kan Örneği Metodu Hesaplanması İçin Kılavuz - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefrolüroloji Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Transplant Böbrek sintigrafisi Klavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroüroloji Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda Kemik Sintigrafisi Klavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Pediarti Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda MIBG Sintigrafisi Kılavuzu Türkiye Nükleer Tıp Derneği Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Pediatrik Onkolojide Galyum-67 Sintigrafisi Kılavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda Standart ve Diüretik Dinamik Renal Sintigrafi Protololü - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroüroloji ve Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Klavuzu - Türkiye Nükler Tıp Derneği Nefroüroloji ve Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda Kortikal Sintigrafi Kılavuzu - Türkiue Nükleer TIp Derneği Nefroüroloji ve Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Pelvik Yerlesimli Ewing Sarkomlu Bir Olguda MIBI Sintigrafisinde Kitle Lezyonunu Taklit Eden Atipik Mesane

(Mol Imaging Radionucl Ther 2007; 16: -)

Melorheostosis'te Kemik Sintigrafisi

(Mol Imaging Radionucl Ther 2009; 18: -)

Primer Küçük Hücreli Akciğer Kanseri ve Karaciğer Metastazlarında Tc-99m MDP Tutulumu: BT ile Kombine Görüntüleme

(Mol Imaging Radionucl Ther 2009; 18: -)

Erişkin Bir Hastada Retraktil Testiste Flor-18 Florodeoksiglukoz Tutulumu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)
Home Archive Search Menu