AUTHOR INDEX

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Özpaçacı

Tevfik Özpaçacı

Açık Splenoktomi Operasyonu Geçirmiş Nüks İmmun Trombositopenik Purpura Hastasında Portatif Gama Prob ile Laparoskopik Aksesuar Dalak Eksizyonu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2009; 18: -)

Pozitron Emisyon Tomografisinde İnferior Vena Kava İçerisinde F-18 FDG Tutulumu Gösteren Renal Hücreli Karsinom Kökenli Tümör Trombüsü

(Mol Imaging Radionucl Ther 2009; 18: -)

Behçet Hastalığında Sağ Pulmoner Arterde Trombüse Bağlı Total Tıkanm

(Mol Imaging Radionucl Ther 2009; 18: -)

F-18 FDG PET/BT ve Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi Görüntülerinde İnsidental Mesane Divertikülleri Bulgusu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2009; 18: -)

FDG-PET/BT ile Saptanan Çoklu Organ Tutulumu Gösteren Ekstranodal Non-Hodgkin Lenfoma Vakası

(Mol Imaging Radionucl Ther 2009; 18: -)

Evaluation of Neuroendocrine Tumors with I-131 MIBG Scintigraphy

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Tc-99m Sestamibi Negatif Soliter Paratiroid Adenomunun ‘Radioguided Occult Lesion Localization’ (ROLL) Tekniği ile Cerrahi Tedavisi

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

Retrospective Statistical Analysis of the Relationship Between the Severity of Gastroesophageal Reflux and the Age, Gender and Hospitalization Due to Lower Respiratory Tract Infection in Children with Positive Gastroesophageal Reflux Scintigraphy

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)
Home Archive Search Menu