AUTHOR INDEX

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Özcan

Zehra Özcan

Yumuşak Doku Tümörlerinde Tc-99m (V) DMSA Sintigrafisi Bulgularının Kan Gölü ve Geç Faz Kemik Sintigrafisi ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

(Mol Imaging Radionucl Ther 2002; 11: -)

Tc 99m EC'nin (Ethylenedicysteine) Geleneksel Renal Radyofarmasötiklerle Karşılaştırılması

(Mol Imaging Radionucl Ther 1997; 6: -)

Diüretikli Dinamik Böbrek Sintigrafisi Kılavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroüroloji Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroürologi Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Tübüler Radyofarmasötiklerin Klirenslerinin Tek Kan Örneği Metodu Hesaplanması İçin Kılavuz - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefrolüroloji Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Transplant Böbrek sintigrafisi Klavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroüroloji Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Pediyatrik Nefrolojide Tc-99m DMSA Sintigrafisi

(Mol Imaging Radionucl Ther 1999; 8: -)

Çocuklarda Kemik Sintigrafisi Klavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Pediarti Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda MIBG Sintigrafisi Kılavuzu Türkiye Nükleer Tıp Derneği Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Pediatrik Onkolojide Galyum-67 Sintigrafisi Kılavuzu - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda Standart ve Diüretik Dinamik Renal Sintigrafi Protololü - Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroüroloji ve Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Klavuzu - Türkiye Nükler Tıp Derneği Nefroüroloji ve Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Çocuklarda Kortikal Sintigrafi Kılavuzu - Türkiue Nükleer TIp Derneği Nefroüroloji ve Pediatri Çalışma Grubu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2001; 10: -)

Clinical Significance of 99m Tc-MIBI myocardial perfusion scintigraph in type II diabetes mellitus

(Mol Imaging Radionucl Ther 2004; 13: -)

Papillary microcarcinoma of the thyroid gland presenting initially with regional or distant metastasis

(Mol Imaging Radionucl Ther 2005; 14: -)

Sapho sendromunda kemik sintigrafisi bulguları:2 olgu sunumu

(Mol Imaging Radionucl Ther 2005; 14: -)

Ectopic Thyroid Tissue in Submandibular Region: A Case Report

(Mol Imaging Radionucl Ther 2007; 16: -)

Two Pitfalls in Interpretation of Dynamic Renal Transplantation Scintigraphy

(Mol Imaging Radionucl Ther 2008; 17: -)

Bebeklik Döneminde Renal Differansiyel Fonksiyonların Kullanımı

(Mol Imaging Radionucl Ther 2009; 18: -)

İstirahat Talyum-201/Egzersiz Teknesyum-99m Sestamibi Dual İzotop Miyokard Perfüzyon SPECT ile Miyokardiyal Canlılığın Değerlendirilmesi

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)

A Case of Papillary Thyroid Carcinoma Diagnosed with Vertebral Bone Metastasis

(Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -)
Home Archive Search Menu