ORIGINAL ARTICLE

Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -
Received Date:
Accepted Date:
*

Akciğer Kanserli Hastada PET/BT Görüntülemede Malign Lezyon Şüphesi Uyandıran Anorektal Fistül Görünümü

Yeni akciğer kanseri tanılı 54 yaşında erkek hasta, Nükleer Tıp kliniğimize primer hastalığın evrelenmesi amacıyla gönderildi. Tüm vücut PET görüntüleme yapıldı ve hastada akciğer sağ lobda primer tümör odağı ile uyumlu yoğun FDG tutulumu ile bilateral mediastinal, supraklavikuler lenf nodlarında ve her iki böbrek üstü bezlerinde metastatik yoğun FDG tutulum odakları görüldü. Buna ek olarak solda rektal bölgede metastatik odak veya diğer tümör odağı kuşkusu uyandıran yoğun lineer FDG tutulumu izlendi. Bununla birlikte BT kesitleri ile korele edilerek ve fizik muayene yapılarak hastada anorektal fistül tesbit edildi. FDG PET ile tümör görüntülemede anorektal bölgede enfeksiyöz veya enflamatuar odak izlenebilir. Bu alanlardaki FDG tutulumları görüntülerin değerlendirilmesi sırasında hata nedeni olabileceğinden bu çalışma ile PET/BT’nin BT komponentinin ve fizik muayenenin önemini vurguladık.

Fulltext (Turkish)

Home Archive Search Menu