ORIGINAL ARTICLE

Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -
Received Date:
Accepted Date:
*

Erişkin Bir Hastada Retraktil Testiste Flor-18 Florodeoksiglukoz Tutulumu

[18]F-Florodeoksiglukoz (FDG) birçok benign neoplazmda tutulabilir. Ayrıca beyin, kalp, böbrek ve üriner sistemi içeren birçok organ da normal olarak artmış FDG birikimi olabilir. Burada, 47 yaşında Hodgkin lenfomalı erkek bir hasta sunuyoruz. PET/BT’de FDG sağ inguinal bölgede ılımlı artmış tutulum göstermiştir. PET/BT çalışması üç ay önce evreleme için yapılan çalışmayla karşılaştırıldığında sağ testis önceki çalışmada skrotumda izlenirken, ikinci çalışmada skrotumda olmadığı gözlenmiştir. Bu bulgu inguinal alandaki ılımlı artmış aktivite tutulumunun retraktil testise bağlı olabileceğini düşündürmüştür. Konsültan ürolog retraktil testis olduğunu doğrulamıştır. İnguinal bölgede artmış FDG tutulumu mevcut ise retraktil testis ayırıcı tanıya dahil edilmelidir.

Fulltext (Turkish)

Home Archive Search Menu