CASE REPORT

Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -
Received Date:
Accepted Date:
*

Tüberküloz Peritonitli Bir Olguda Galyum-67 Sintigrafisi

Abdominal şişlik şikayeti ile başvuran tüberküloz peritonit tanılı 57 yaşında kadın olguyu sunduk. Fizik muayenede vücut ısısı 38.5°C saptandı. Labaratuvar bulgularında eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C reaktif protein (CRP) düzeylerinde artış saptandı. Akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) normaldi, asit, dışkı ve balgam kültüründe mikobakterium tüberküloz negatifti. Abdominal ultrasonografi (USG) ve BT’de multipl septalı masif asit ve omentumda kalınlaşma saptandı. Galyum-67 (Ga-67) sintigrafisinde batında diffüz ve yoğun artmış aktivite tutulumu izlendi. Omental biyopside granülomatöz reaksiyon saptandı. Radyolojik bulguları, laboratuvar sonuçları ve klinik gidişe dayanarak aktif tüberküloz peritonit tanısı düşünüldü ve antitüberküloz ilaçlarla tedavi başlandı. Tedavinin başlamasıyla, hastanın ateşi düştü, asit giderek azaldı, 1 ay sonra ESH ve CRP düzeyleri normal bulundu. Ga-67 sintigrafisi, tüberküloz peritonit şüphesinin yüksek olduğu durumlarda yararlı olabilir.

Fulltext (Turkish)

Home Archive Search Menu