CASE REPORT

Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -
Received Date:
Accepted Date:
*

Tc-99m Sestamibi Negatif Soliter Paratiroid Adenomunun ‘Radioguided Occult Lesion Localization’ (ROLL) Tekniği ile Cerrahi Tedavisi

Multinodüler guatr tanısı ile bilateral subtotal tiroidektomi operasyonu geçirmiş olan 75 yaşındaki bayan hasta primer hiperparatiroidizm ön tanısı ile paratiroid sintigrafisi çekilmek üzere kliniğimize yönlendirildi. Çift zamanlı paratiroid sintigrafisinde paratiroid adenomu ile uyumlu bulgu saptanmadı. Ultrasonografik (USG) değerlendirmede sağ tiroid lojunda, bakiye tiroid dokusunun üst kısmında 15 × 10 mm boyutunda hipoekoik yuvarlak lezyon izlendi. US eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Histopatolojik değerlendirme paratiroid adenomu ile uyumlu idi. Operasyondan 16 saat önce USG eşliğinde 1mCi 99mTc-macro albumin aggregat lezyon içine enjekte edildi. Tc-99m sestamibi negatif soliter paratiroid adenomu radioguided occult lesion localization (ROLL) tekniği ile lokal anestezi altında cerrahi olarak çıkarıldı. Bu olgu, literatürde ROLL tekniği ile cerrahi eksizyon yapılan ilk Tc-99m sestamibi negatif soliter paratiroid adenomudur.

Fulltext (Turkish)

Home Archive Search Menu