ORIGINAL ARTICLE

Mol Imaging Radionucl Ther 2010; 19: -
Received Date:
Accepted Date:
*

Çekim Süresi ve Enjeksiyon Dozunun Bir LSO-PET’in Görüntü Kalitesi Üzerine Etkileri: Bir Fantom Çalışması

Amaç: Bu çalışmada bir LSO-PET’in görüntü kalitesi üzerinde enjeksiyon dozu ve çekim süresinin etkisinin bir tüm vücut fantom ile incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Fantom, 100 kg ağırlıklı bir hastayı taklit edecek şekilde ve 6, 10, 16 ve 24 mm çaplı 4 adet silindirik akciğer lezyonu içermektedir. Fantom çekimlerinde 3, 4, 5, 6, 7, 8 MBq/kg enjeksiyon dozları, 2, 3, 4, 5 dakika/yatak çekim süreleri ve Alezyon/Aakciğer= 4, 8, 16 aktivite konsantrasyon oranlarında 72 adet akciğer PET görüntüsü elde edildi.
Bulgular: 6 mm çaplı lezyon için Alezyon/Aakciğer= 16:1 oranında; 3 MBq/kg ve 2 dakikada kontrast 1.2 iken, 3 MBq/kg ve 5 dakika çekim süresinde kontrast hızla 3.2 ye çıkmaktadır. Öte yandan, 3 MBq/kg enjeksiyon dozu ve 5 dakika çekim süresinde kontrast 3.2 iken, 8 MBq/kg ve 3 dakikada kontrast 3.4 dür. Bu sonuçlara göre, 8 MBq/kg ve 3 dakika çekim şartları ile 3 MBq/kg ve 5 dakika çekim şartlarının yaklaşık aynı imaj kontrast değeri verdiği görülmüştür.
Sonuç: Görüntü kalitesi üzerinde çekim süresinin enjeksiyon dozundan daha etkili olması (ayrıca, hasta ve personelin radyasyon güvenliği açısından), ağır kilolu hastaların PET görüntü kalitelerini arttırılması için düşük enjeksiyon dozlarına karşın daha uzun çekim sürelerinin tercih edilmesi önerilmektedir.

Fulltext (Turkish)

Home Archive Search Menu