Cilt 19, Sayı 2

Ocak 2010
(6) Orijinal Makale, (1) Olgu Sunumu, (2) Editörden

Orijinal Makale

Tedavi Almamis Malignite Tanili Hastalarin PET/BT Görüntülemesinde Kemik Iligi 18-F FDG Tutulum Ölçümleri ile Hematolojik Parametreler Arasindaki Korelasyon
 • Deniz ALPAN DINÇER
 • Süreyya Gönül
 • Ümit Ogur
 • Gani Duman
 • Yasemin Öztürk Demirtas
 • Eray Alper
TJNM 2010; 19: 0-0
Bacak Kas Kitlesinin Belirlenmesinde Tc-99m-Sestamibi Sintigrafisinin Kullanimi
 • Funda Üstün
 • Gülay Durmus Altun
 • Nese Torun
 • Ali Sarikaya
TJNM 2010; 19: 0-0
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Tc-99m-Sestamibi ile Perfüzyon Rezervi Hesaplanarak Alt Ekstremitede Vasküler Patolojilerin Arastirilmasi
 • Ihsan Sabri Öztürk
 • Oktay Sari
 • Mehmet Yazici
 • Bugra KAYA
 • Mustafa Sait Gönen
TJNM 2010; 19: 0-0
Minimal Invazif Paratiroidektomi Için Hasta Seçiminde Nükleer Tip Hekim Deneyiminin Rolü: Bölüm Tecrübemiz
 • Özhan Özdogan
 • Baris Akinci
 • Sadet Ayhan
 • Recep Bekis
 • Merih Güray Durak
 • Abdurrahman Çömlekçi
 • Mehmet Ali Koçdor
 • Tülay Canda
 • Gamze Çapa Kaya
 • Berna Degirmenci
 • Erkan Derebek
 • Mustafa Sait Gönen
 • Hatice Durak
TJNM 2010; 19: 0-0
Arter Içine Enjeksiyona Bagli Olarak El ve El Bileginde Diffüz Artmis Tc-99m MDP Tutulumu
 • Bircan Sönmez
 • Ismail Dogan
 • Canan Yavruoglu
 • Zafer Algan
TJNM 2010; 19: 0-0
Myokardiyal Perfüzyon SPECT Görüntülemede Dipiridamol Stres EKG Bulgularinin Klinik Önemi
 • Tunç Önes
 • Sabahat Inanir
 • Ahmet Toprak
 • Fuat Dede
 • T. Yusuf Erdil
 • Feyza Sen
 • H. Turgut Turoglu
TJNM 2010; 19: 0-0

Olgu Sunumu

Ollier Hastaliginda Tc-99m MDP Kemik Sintigrafisi Bulgulari
 • Umut Elboga
 • Mustafa YILMAZ
 • Ebuzer Kalender
 • Hüseyin Karaoglan
 • Hasan Deniz Demir
 • Sabri Zincirkeser
 • Y. Zeki Çelen
TJNM 2010; 19: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler