Cilt 19, Sayı 1

Ocak 2010
(1) Sözel Sunumlar, (1) Poster Olgu Sunumları, (1) Poster Bildiriler, (1) Diğer, (6) Orijinal Makale, (2) Olgu Sunumu

Orijinal Makale

Çekim Süresi ve Enjeksiyon Dozunun Bir LSO-PET’in Görüntü Kalitesi Üzerine Etkileri: Bir Fantom Çalismasi
 • Bayram Demir
 • Mustafa Demir
 • Sait Sager
 • Metin Halaç
 • ASM Sabbir Ahmed
 • Ilhami Uslu
TJNM 2010; 19: 0-0
Istirahat Talyum-201/Egzersiz Teknesyum-99m Sestamibi Dual Izotop Miyokard Perfüzyon SPECT ile Miyokardiyal Canliligin Degerlendirilmesi
 • Özlem MENGI
 • Çigdem SEN
 • Aysegül Akgün
 • Zehra Özcan
TJNM 2010; 19: 0-0
Tiroid Kanserinde Kemik Metastazi: Retrospektif Bir Analiz
 • Elgin ÖZKAN
 • Emel TOKMAK
 • Pinar TARI
 • N. Özlem KÜÇÜK
 • Sule YAGCI
TJNM 2010; 19: 0-0
Primer Hiperparatiroidizmin Ayirici Tanisinda Paratiroid Sintigrafisinin Rolü
 • Olga Yaylali
 • Fatma Suna KIRAÇ
 • Dogangün Yüksel
 • Burhan KABAY
 • Nagihan YALÇIN
TJNM 2010; 19: 0-0
Eriskin Bir Hastada Retraktil Testiste Flor-18 Florodeoksiglukoz Tutulumu
 • Funda Aydin
 • Gülnihal Hale KAPLAN
 • Adil Boz
 • Akin Yildiz
 • Erol GÜNTEKIN
 • Firat Güngör
TJNM 2010; 19: 0-0
Akciger Kanserli Hastada PET/BT Görüntülemede Malign Lezyon Süphesi Uyandiran Anorektal Fistül Görünümü
 • Sait Sager
 • Tevfik Fikret Çermik
 • Nurhan Ergül
 • Hediye ÇIFTÇI
TJNM 2010; 19: 0-0

Olgu Sunumu

Tc-99m Sestamibi Negatif Soliter Paratiroid Adenomunun ‘Radioguided Occult Lesion Localization’ (ROLL) Teknigi ile Cerrahi Tedavisi
 • Savas KARYAGAR
 • Sevda S. KARYAGAR
 • Nalan ULUFI
 • Tevfik Özpaçaci
 • Enis YÜNEY
TJNM 2010; 19: 0-0
Tüberküloz Peritonitli Bir Olguda Galyum-67 Sintigrafisi
 • Seval ERHAMAMCI GÜNEL
 • Ayse Gülhan KANAT ÜNLER
 • Ayse AKTAS
TJNM 2010; 19: 0-0

Diğer

KITAP ÇEVIRISI DEGERLENDIRMESI
 • Oktay Sari
TJNM 2010; 19: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler