Cilt 6, Sayı 3

Ocak 1997
(18) Orijinal Makale, (1) Özel Rapor, (5) Olgu Sunumu

Orijinal Makale

Tc-99m Ile Isaretlenebilen Myokard Perfüzyon Sintigrafisi Ajanlarinin Hücresel Biyokinetiklerinin Incelmesi
 • Seyfettin Ilgan
 • Muhittin A. Serdar
 • Lale Kostakoglu
 • Hikmet Bayhan
TJNM 1997; 6: 0-0
Tc-99m Antigranulocyte Antibody and Tc-99m Sulfur Colloid Scintigraphy in Differentiation of Septic and Aseptic Loosening of Hip Endoprosthesis
 • Mustafa Kibar
 • Emre Togrul
 • Yaman Sarpel
 • Ahmet Tutus
 • Mehmet Reyhan
TJNM 1997; 6: 0-0
Thallium-201 and Three Phase Bone Scintigraphy in the Evaluation of Bone and Soft Tissue Sarcomas
 • Berna Degirmenci
 • Hasan Havitçioglu
 • Erkan Derebek
 • Kamer Uysal
 • Gamze Çapa
 • Riza Çetingöz
 • Hatice Durak
 • Aydanur Kargi
 • Nur Olgun
TJNM 1997; 6: 0-0
Assesment of Regional Cerebral Blood Flow (rCBF) in Mood Disorders Using Tc-99m HMPAO SPECT: Comparison Unipolar and Bipolar Subtypes
 • A. Tutus
 • A. Simsek
 • S. Sofuoglu
 • M. Nardali
 • N. Kugu
 • F. Karaaslan
 • A.S Gönül
TJNM 1997; 6: 0-0
A Tc-99m HMPAO Brain SPECT Study in Adolescent Patients with Major Depressive Disorder
 • Ahmet Tutus
 • Mustafa Kibar
 • Seher Sofuoglu
 • A.S Gönül
TJNM 1997; 6: 0-0
Transient Frontal Hypoperfusion in Tc-99m-HMPAO Brain Spect Imaging During Alcohol Withdrawal
 • A. Tutus
 • N. Kugu
 • S. Sofuoglu
 • M. Nardali
 • A. Simsek
 • F. Karaaslan
 • A.S Gönül
TJNM 1997; 6: 0-0
Technetium-99m Citrate Scintigraphy versus Bone Scintigraphy in the Evaluation of Psoriatic Artropathy
 • Mustafa Kibar
 • Ahmet Tutus
 • Gül Denli
 • Tunay Sarpel
 • Alparslan Acar
 • Meral Tayan Ercan
TJNM 1997; 6: 0-0
Caprotil-enhanced Technetium-99m-N N-Ethylenedicysteine Renal Scintigraphy in Patients with Suspected Renovascular Hypertension: A Comparative Study with Tc-99m-MAG3
 • Mustafa Kibar
 • Ahmet Tutus
 • Saime Paydas
 • Mehmet Reyhan
TJNM 1997; 6: 0-0
Akciger Rezeksiyonuna Aday Hastalarda Pulmoner Fonksiyonlarin Sintigrafik Olarak Degerlendirilmesi
 • H. Özkiliç
 • H. Akin
 • K. Çirak
 • M. Argon
 • M.S Taner
 • H. Halilçolar
TJNM 1997; 6: 0-0
Effect of Captopril on Renal Tc-99m DTPA Clearance Curve in Randomly Selected Hypertensive Patients
 • Hatice Durak
 • Taner Çamsari
 • Yakup Yürekli
 • Berna Degirmeci
 • Sinasi Salman
 • Elvan Sayit
 • Banu Uysal
TJNM 1997; 6: 0-0
Significantly Increased Gastric Uptake of Thallium-201 During Myocardial Spect Imaging
 • Erkan Derebek
 • Hatice Durak
 • Hale Akbaylar
 • Mustafa Yilmaz
 • Ethem Tankurt
 • Elvan Sayit
TJNM 1997; 6: 0-0
Gated Technetium-99m-Tetrofosmin Spect in Differentiation Artifact from Infarct
 • Mustafa Kibar
 • Zeynep Dogruca
 • Levent Kabasakal
 • Gülgün Büyükdereli
 • Ayhan Usal
 • Mustafa San
 • Çetin Önsel
TJNM 1997; 6: 0-0
Bipolar Bozukluklu Olgularda Serebral Perfüzyonun Tc-99m HMPAO SPECT ile Incelenmesi Geç Diskinezinin Etkisi
 • Serdar Erdem
 • M. Aysin Noyan
 • Murat Argon
 • Ülkem Bilkay
 • Hayati Akin
 • Memduh Taner
 • Yusuf Duman
 • Rafet Saygili
TJNM 1997; 6: 0-0
Tc-99m Tetrofosmin Myocardial SPECT Imaging in the Evaluation of Coronary Artery Disease
 • Mustafa Kibar
 • Zeynep Dogruca
 • Levent Kabasakal
 • Gülgün Büyükdereli
 • Ayhan Usal
 • Çetin Önsel
TJNM 1997; 6: 0-0
Dakriosintigrafi Uygulamasinda Farkli Protokol
 • Zeki Çelen
 • Nihat Özçelik
 • Meltem Bülbül
 • Sema Cilban
TJNM 1997; 6: 0-0
Uptake and Retention of Xenon-133 in the Thoracic Spine May Suggest Hypoplastic Marrow and Anemia
 • Pinar Özgen Kiratli
 • Manish Goyal
 • Abasi Alavi
TJNM 1997; 6: 0-0
Relation of Bone and Visceral Metastases with Estrogen Receptor Status in Patients with Breast Carcinoma
 • Orhan Yenici
 • Metin Manisali
 • Tülay Canda
 • Ilknur Görken
 • Binnaz Sekeroglu
 • Dinç Özaksoy
 • Serdar Saydam
 • Hilmi Alanyali
TJNM 1997; 6: 0-0
Quality Control in Nuclear Medicine ii.Planar and Single Photon Emission Computed Temographic Gamma Camera Systems
 • M.Gary Sayed
TJNM 1997; 6: 0-0

Özel Rapor

Siklotronda Üretilen Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolu Hakkinda Ulluslararasi Atom Enerji Ajanisi Uzmanlar Grubu Raporu
 • H.Vera Ruiz
 • C.S Marcus
 • V.W Pike
 • H.H Coenen
 • J.S Fowler
 • P.H Cox
 • W. Vaalburg
 • R. Cantinean
 • F. Helus
 • R.M Lambrecht
TJNM 1997; 6: 0-0

Olgu Sunumu

Cold Lesion on Bone Scan Due to Echinococcosis Alveolaris and Review Of the Literature
 • Yusuf Menda
 • Seher Ünal
 • Sema Cantez
TJNM 1997; 6: 0-0
Incidental Detection of Illliopsoas Abscess on Three Phase Bone Scintigraphy
 • Pinar Özgen Kiratli
 • Belkis Erbas
 • F. Coskun Bekdik
TJNM 1997; 6: 0-0
Tc-99m MIBI Scintigraphy in the Evaluation of Inflamatory Breast Cancer
 • Erkan Derebek
 • Hayri Ozsan
 • Berna Degirmeci
 • Semih Dogan
 • Pinar Balci
 • Mustafa Yilmaz
 • Binnaz Sekeroglu
 • Hilmi Alanyali
 • Mehmet Alakavuklar
 • Tülay Canda
 • Hatice Durak
TJNM 1997; 6: 0-0
Thallium-201 Uptake in Fibrous Dysplasia of Bone
 • Murathan Sahin
 • Tarik Basoglu
 • Nurol Arik
 • Irem Bernay
 • Tekin Akpolat
 • Tuncay Önen
TJNM 1997; 6: 0-0
Bone Marrow Uptake of TI-201 and Tc-99m MIBI in a Patient with Suspected Multiple Myeloma
 • Hatice Durak
 • Berna Degirmeci
 • Meltem F.Söylev
 • Ismet Durak
 • Erkan Derebek
 • Özlem Kut
 • Aydanur Kargi
 • Ugur Pabuççuoglu
TJNM 1997; 6: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler