Cilt 10, Sayı 1

Ocak 2001
(1) Sözel Sunumlar, (1) Poster Bildiriler, (24) Uygulama Kılavuzu

Sözel Sunumlar

Sözel Sunumlar
TJNM 2001; 10: 0-0

Poster Bildiriler

Poster Bildiriler
TJNM 2001; 10: 0-0

Uygulama Kılavuzu

Sant Görüntileme Türkiye Nükleer Tip Dernegi Beyin Çalisma Grubu
 • Hatice Durak
 • Gamze Çapa Kaya
 • Özlem Kapucu
 • Özgür Akdemir
 • Meryem Kaya
 • Ali Sarikaya
 • Mustafa Yilmaz
 • Nese I. Karabacak
 • Fevzi Tamgaç
 • Erhan Varoglu
TJNM 2001; 10: 0-0
Statik-Kinetik Beyin sintigrafisi - Türkiye Nükleer Tip Denegi Beyin Çalisma Grubu
 • Meryem Kaya
 • Hatice Durak
 • Gamze Çapa Kaya
 • Özlem Kapucu
 • Özgür Akdemir
 • Ali Sarikaya
 • Mustafa Yilmaz
 • Nese Ilgin Karabacak
 • Fevzi Tamgaç
 • Erhan Varoglu
TJNM 2001; 10: 0-0
Radyonüklid Sisternografi - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Beyin Çalisma Grubu
 • Hatice Durak
 • Gamze Çapa Kaya
 • Özlem Kapucu
 • Özgür Akdemir
 • Meryem Kaya
 • Ali Sarikaya
 • Mustafa Yilmaz
 • Nese Ilgin Karabacak
 • Fevzi Tamgaç
 • Erhan Varoglu
TJNM 2001; 10: 0-0
Tc-99m Radyofarmasötikleri Ile Beyin Perfüzyon SPECT Uygulama Klavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Beyin Çalisma Grubu
 • Özlem Kapucu
 • Özgür Akdemir
 • Hatice Durak
 • Gamze Çapa Kaya
 • Meryem Kaya
 • Ali Sarikaya
 • Mustafa Yilmaz
 • Nese Ilgin Karabacak
 • Fevzi Tamgaç
 • Erhan Varoglu
TJNM 2001; 10: 0-0
Diferansiye Tiroid Kanselerinde Radyoaktif Iyot [I-131] Ablasyonu ve Tedavisi Uygulama Klavuzu - Türkiye Nükleer Tip Denegi Endokrinoloji ve Radyonüklid Tedavi Çalisma Grubu
 • Dogangün Yüksel
 • Murat Argon
 • Tamer Atasever
 • Y. Zeki Çelen
 • Levent Kabasakal
 • Binnur Karayalçin
 • K.Metin Kir
 • Özhan Özdogan
 • Hayal Özkiliç
 • Oktay Sari
 • Cüneyt Türkmen
 • Erhan Varoglu
 • A. Fuat Yapar
 • Mahmut Yüksel
TJNM 2001; 10: 0-0
I-131 Ile Hipertiroidizm Tedavisi -Türkiye Nükleer Tip Dernegi Endokrinoloji ve Radyonüklid Tedavi Çalisma Grubu
 • Özhan Özdogan
 • Murat Argon
 • Tamer Atasever
 • Y. Zeki Çelen
 • Levent Kabasakal
 • Binnur Karayalçin
 • K.Metin Kir
 • Hayal Özkiliç
 • Oktay Sari
 • Cüneyt Türkmen
 • Erhan Varoglu
 • A. Fuat Yapar
 • Mahmut Yüksel
 • Dogangün Yüksel
TJNM 2001; 10: 0-0
Paratiroid Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Endokrinoloji ve Radyonüklid Tedavi Çalisma Grubu
 • Erhan Varoglu
 • Rezzan Bayraktar
 • Murat Argon
 • Tamer Atasever
 • Zeki Çelen
 • Levent Kabasakal
 • Binnur Karayalçin
 • Özhan Özdogan
 • Hayal Özkiliç
 • Oktay Sari
 • Cüneyt Türkmen
 • A. Fuat Yapar
 • Mahmut Yüksel
 • Dogangün Yüksel
TJNM 2001; 10: 0-0
Nükleer Kardiyoloji Uygulama Klavuzu -Türkiye Nükleer Tip Dernegi Kardiyoloji Çalisma Grubu
 • çigdem Akincioglu
 • Taner Atasever
 • Biray Caner
 • Gamze Çapa Kaya
 • Suna Kiraç
 • Mustafa Ünlü
TJNM 2001; 10: 0-0
Diüretikli Dinamik Böbrek Sintigrafisi Kilavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nefroüroloji Çalisma Grubu
 • Belkis Erbas
 • Haluk Sayman
 • Nalan Alan
 • Aysegül Dirlik
 • Eser Ergün
 • Firat Güngör
 • Levent Kabasakal
 • Pinar Kiratli
 • Zehra Özcan
 • özlem Özmen
 • Cüneyt Türkmen
TJNM 2001; 10: 0-0
Glomerüler Filtrasyon Hizi (GFR) Ölçüm Klavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nefroüroloji Çalisma Grubu
 • özlem Özmen
 • Nalan Alan
 • Levent Kabasakal
 • Aysegül Dirlik
 • Belkis Erbas
 • Eser Ergün
 • Firat Güngör
 • Pinar Kiratli
 • Zehra OZCAN
 • Haluk Sayman
 • Cüneyt Türkmen
TJNM 2001; 10: 0-0
Kaptoprilli Böbrek Sintigrafisi - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nefroürologi Çalisma Grubu
 • Eser Ergün
 • Belkis Erbas
 • Nalan Alan
 • Aysegül Dirlik
 • Firat Güngör
 • Levent Kabasakal
 • Pinar Kiratli
 • Zehra Özcan
 • özlem Özmen
 • Haluk Sayman
 • Cüneyt Türkmen
TJNM 2001; 10: 0-0
Tübüler Radyofarmasötiklerin Klirenslerinin Tek Kan Örnegi Metodu Hesaplanmasi Için Kilavuz - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nefrolüroloji Çalisma Grubu
 • Belkis Erbas
 • Eser Ergün
 • Nalan Alan
 • Aysegül Dirlik
 • Firat Güngör
 • Levent Kabasakal
 • Pinar Kiratli
 • Zehra Özcan
 • özlem Özmen
 • Haluk Sayman
 • Cüneyt Türkmen
TJNM 2001; 10: 0-0
Transplant Böbrek sintigrafisi Klavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nefroüroloji Çalisma Grubu
 • Aysegül Dirlik
 • Belkis Erbas
 • Nalan Alan
 • Eser Ergün
 • Firat Güngör
 • Levent Kabasakal
 • Pinar Kiratli
 • Zehra Özcan
 • özlem Özmen
 • Haluk Sayman
 • Cüneyt Türkmen
TJNM 2001; 10: 0-0
Kemik Sintigrafisi Uygulama Klavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nükleer Tip Onkoloji Çalisma Grubu
 • M. Fani Bozkurt
 • Zerrin Dede
 • Zeynep Burak
 • Ilknur Ak
 • Recep Bekis
 • Berna Degirmeci
 • Emre Entok
 • Yavuz Narin
 • Feyzi Tamgac
 • Güzin Töre
 • Akin Yildiz
 • Mustafa Yilmaz
 • Dogangün Yüksel
 • Mahmut Yüksel
 • Erkan Vardareli
TJNM 2001; 10: 0-0
Malign Hastaliklarin Degerlendirmesinde Galyum 67 Sintigrafisi Uyulama Klavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nükleer Onkoloji Çalisma Grubu
 • Ilknur Ak
 • Erkan Vardareli
 • Recep Bekis
 • M. Fani Bozkurt
 • Zeynep Burak
 • Zerrin Dede
 • Berna Degirmenci
 • Emre Entok
 • Feyzi Tamgac
 • Güzin Töre
 • Akin Yildiz
 • Mustafa Yilmaz
 • Dogangün Yüksel
 • Mahmut Yüksel
TJNM 2001; 10: 0-0
Somatostanin Reseptör Sintigrafisi Uygulama Kilavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nükleer Onkoloji Grubu
 • Emre Entok
 • Ilknur Ak
 • Recep Bekis
 • M. Fani Bozkurt
 • Zeynep Burak
 • Zerrin Dede
 • Berna Degirmeci
 • Feyzi Tamgac
 • Güzin Töre
 • Akin Yildiz
 • Mustafa Yilmaz
 • Dogangün Yüksel
 • Mahmut Yüksel
 • Erkan Vardareli
TJNM 2001; 10: 0-0
Tc-99 MIBI Meme Sintigrafisi ( Sintimammografi) Uygulama Kilavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nükleer Onkoloji Çalisma Grubu
 • Akin Yildiz
 • Mustafa Yilmaz
 • Ilknur Ak
 • Recep Bekis
 • M. Fani Bozkurt
 • Zeynep Burak
 • Zerrin Dede
 • Berna Degirmeci
 • Emre Entok
 • Yavuz Narin
 • Feyzi Tamgac
 • Güzin Töre
 • Dogangün Yüksel
 • Mahmut Yüksel
 • Erkan Vardareli
TJNM 2001; 10: 0-0
Malign Hastaliklarin Degerlendirilmesinde Tc-99m MIBI Sintigrafisi Uygulama Klavuzu - Türkiye Nükleer TIp Dernegi Nükleer Onkoloji Çalisma Grubu
 • Güzin Töre
 • Ilknur Ak
 • Recep Bekis
 • M. Fani Bozkurt
 • Zeynep Burak
 • Zerrin Dede
 • Berna Degirmeci
 • Emre Entok
 • Yavuz Narin
 • Feyzi Tamgac
 • Akin Yildiz
 • Mustafa Yilmaz
 • Dogangün Yüksel
 • Mahmut Yüksel
 • Erkan Vardareli
TJNM 2001; 10: 0-0
Çocuklarda Kemik Sintigrafisi Klavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Pediarti Çalisma Grubu
 • Zehra Özcan
 • Nahide Gökçoru
 • Nalan Alan
 • Nuri Arslan
 • Taner Erselcan
 • Firat Güngör
 • Pinar Kiratli
 • Levent Kabasakal
TJNM 2001; 10: 0-0
Çocuklarda MIBG Sintigrafisi Kilavuzu Türkiye Nükleer Tip Dernegi Pediatri Çalisma Grubu
 • Zehra Özcan
 • Nahide Gökçoru
 • Nalan Alan
 • Firat Güngör
 • Pinar Kiratli
 • Levent Kabasakal
 • Nuri Arslan
 • Taner Erselcan
TJNM 2001; 10: 0-0
Pediatrik Onkolojide Galyum-67 Sintigrafisi Kilavuzu - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Pediatri Çalisma Grubu
 • Zehra Özcan
 • Nahide Gökçoru
 • Nalan Alan
 • Nuri Arslan
 • Taner Erselcan
 • Firat Güngör
 • Pinar Kiratli
 • Levent Kabasakal
TJNM 2001; 10: 0-0
Çocuklarda Standart ve Diüretik Dinamik Renal Sintigrafi Protololü - Türkiye Nükleer Tip Dernegi Nefroüroloji ve Pediatri Çalisma Grubu
 • Firat Güngör
 • Nahide Gökçoru
 • Nalan Alan
 • Aysegül Dirlik
 • Belkis Erbas
 • Eser Ergün
 • Levent Kabasakal
 • Pinar Kiratli
 • Zehra Özcan
 • özlem Özmen
 • Haluk Sayman
 • Cüneyt Türkmen
TJNM 2001; 10: 0-0
Çocuklarda Radyonüklid Sistografi Klavuzu - Türkiye Nükler Tip Dernegi Nefroüroloji ve Pediatri Çalisma Grubu
 • Pinar Kiratli
 • Nahide Gökçoru
 • Nalan Alan
 • Aysegül Dirlik
 • Belkis Erbas
 • Eser Ergün
 • Firat Güngör
 • Levent Kabasakal
 • Zehra Özcan
 • özlem Özmen
 • Haluk Sayman
 • Cüneyt Türkmen
TJNM 2001; 10: 0-0
Çocuklarda Kortikal Sintigrafi Kilavuzu - Türkiue Nükleer TIp Dernegi Nefroüroloji ve Pediatri Çalisma Grubu
 • Pinar Kiratli
 • Nahide Gökçoru
 • Nalan Alan
 • Aysegül Dirlik
 • Belkis Erbas
 • Eser Ergün
 • Firat Güngör
 • Levent Kabasakal
 • Zehra Özcan
 • özlem Özmen
 • Haluk Sayman
 • Cüneyt Türkmen
TJNM 2001; 10: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler