Olgu Sunumu

Multipl brown tümörlü bir olguda kemik sintigrafisi ve Tc-99m MIBI sintigrafisi bulgulari

  • Güzin Töre
  • hasan kiliç
  • levent çelik
  • birsel kavakli

TJNM 2004;13(2):-