Özgün Araştırma

Duodenal Ülserli Olgularda Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Kati Faz Mide Bosalmasi Zamani Üzerine Etkisi

  • F.G Gümüser
  • S. Özdemir
  • M. Yüksel
  • G. Dökmeci
  • S. Berkarde

TJNM 2002;11(4):-